Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna


Ważne informacjeStrona główna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2018-02-14, 13:39

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu parczewskiego

2018-02-13, 18:58

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PARCZEWIE z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu parczewskiegoROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2018-02-09, 10:18

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu łukowskiego

2018-02-08, 08:39

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁUKOWIE z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu łukowskiegoROZPORZĄDZENIE Mini stra R olni ctwa i R oz woju WSi 1) z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i pos

2018-02-07, 09:32

ROZPORZĄDZENIE Mini stra R olni ctwa i R oz woju WSi 1) z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i posROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiego

2018-02-06, 18:43

ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu chełmskiegoDECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskic

2018-02-03, 22:27

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/169 z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskicOBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

2018-02-02, 10:28

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń