Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Aktualności

Konferencja „Afrykański pomór świń , realne zagrożenie dla producentów trzody chlewnej-zasady zabezpieczenia stad przed chorobą ”

Dnia  5 Sierpnia 2013 r w Centrum kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się konferencja  z udziałem  Instytutu Weterynarii w Puławach, Urzędu Marszałkowskiego , Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii , Powiatowych Lekarzy weterynarii ,Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego , Izb Rolnych  oraz przedstawicieli  organizacji rolniczych.


Afrykański pomór świń jest realnym i poważnym zagrożeniem dla Polski.

Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego

Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. 2008 Dz. U. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

 

Art. 41 ust. 1 

Obowiązkowi zwalczania podlegają choroby zakaźne zwierząt

1.wymienione w załączniku nr 2;

2.objęte programami, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 lub 4, na zasadach określonych w tych programach

Art. 41 ust. 2

 obowiązkowi rejestracji podlegają choroby zakaźne zwierząt wymienione w załączniku nr 3;


       Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U. Nr.89,poz.590 z późn. zm. )


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. Nr. 158, poz.1658)


       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez PLW do przeprowadzenia szacowania

    (Dz. U. Nr 142, poz. 1161.).

       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości i ich zwalczania        (Dz. U. Nr 218, poz.1397 ).

       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresów      i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt    ( Dz. U. Nr. 129  poz.1372)

       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym i pojazdów (Dz. U. Nr 169,poz.1423)

       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz o wynikach monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, a także związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (Dz. U. Nr 242,poz 2045 ) 

       Na podstawie przepisów UE i krajowych prowadzony jest stały monitoring informacyjny na szczeblu międzynarodowym OIE oraz krajowym . Ministerstwo Rolnictwa, Główny Lekarz Weterynarii, Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii i powiatowe, systemy informatyczne weterynaryjne TRACES RASFF i ADNS

 

Od momentu oficjalnego powiadomienia o wystąpieniu pierwszego ogniska na Białorusi podjęto następujące działania

       Podwyższenie gotowości IW w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ASF

       Kontynuacja monitoringu ASF

       Szkolenia lekarzy weterynarii, rolników i myśliwych

       Drukowanie i kolportaż 15 tyś ulotek informacyjnych dotyczących zagrożenia ASF

       Zabezpieczenie przejść granicznych (maty, środki dezynfekcyjne)

       Przegląd i uzupełnienie magazynów epizootycznych w PIW-ach

Na podstawie ostatniego spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do wojewodów województw graniczących z Białorusią (podlaski mazowiecki i lubelski ) o wydanie rozporządzeń dotyczących działań zapobiegawczych w strefie przygranicznej    ( tzw. buforowej )

Unia Europejska wyda niebawem decyzję nakazującą kontrolę środków transportu powracających z Federacji Rosyjskiej i  Białorusi , które przewoziły wcześniej zwierzęta lub pasze. Kontrola ma dotyczyć mycia ,dezynfekcji i czyszczenia tych środków transportu przed wjazdem na teren UE        

 

Obwieszczenie Wojewody  Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. podające do publicznej wiadomości rozporządzenie nr 2   w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Ulotka Informacyjna udostępniona przez Główny Inspetkorat Weterynarii znajduje się w załączniku.

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


Materiał zamieszczony przez: Bardzał Jakub, 2013-08-09, 09:47