Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna

Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s Bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektor Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w Zespole d/s Bezpieczeństwa żywności

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Łuków

ADRES URZĘDU:
21-400 Łuków
ul.Warszawska 16

WARUNKI PRACY
-praca przy komputerze,
-praca poza siedzibą urzędu w terenie

ZAKRES ZADAŃ
-nadzór nad warunkami weterynaryjnymi produkcji i przechowywania żywności pochodzenia zwierzęcego,
-wdrażanie postępowania administracyjnego po kontroli,
-prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych,
-opracowanie sprawozdawczości z wykonanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- doświadczenie zawodowe w nadzorze nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego
- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- prawo prowadzenia samochodu
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- Kopia prawa jazdy kat.B
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 10 kwietnia 2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie
21-400 Łuków
ul.Warszawska 16
tel.25 798 2613
pon.-pt. 7-15

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- zatrudnienie na zastępstwo do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą .ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
9142.pdf


Materiał zamieszczony przez: Administrator, 2017-03-14, 09:39