Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

     Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013 r., poz. 235, z 2014 r. poz. 183 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną na platformie EPUAP pod adresem:

 /5j2ev49doz/skrytka


Pismo ogólne do podmiotu publicznego

     W celu złożenia wniosku drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 


Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013 r., poz. 235, z 2014 r. poz. 183),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

 


Materiał zamieszczony przez: Przegalińska-Renda Dorota, 2008-05-08, 08:07