Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Jesteś w:  Strona główna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 50
20-325 Lublin
tel.: +48 81 744 28 85
fax: +48 81 744 28 85
e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl
e-mail: lublin.wiw@wetgiw.gov.pl
Godziny pracy: 7:00-15:00


     W
ojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie jest jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie lubelskim. Jest aparatem pomocniczym Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

     Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie działa w szczególności na podstawie:
      1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz.U. Nr 121 z 2007 r., poz. 842, z późn. zm.);
     2) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.);
   3) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz.Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3);
     4) Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii;
     5) Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.


Materiał zamieszczony przez: Przegalińska-Renda Dorota, 2008-02-09, 12:23