Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Majątek WIW w Lublinie

Majątek WIW - stan na 31.12.2017 r.

 

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie stan na 31 grudnia 2017r.
    
Nazwa Wartość netto Umorzenie Wartość brutto
Gr.O -Grunty 953 720,40   0,00   953 720,40  
Gr. I Budynki i lokale 585 518,30   806 463,15   1 391 981,45  
Gr. II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 445,79   60 241,41   70 687,20  
Gr. IV Maszyny i urządzenia 34 155,48   275 502,94   309 658,42  
Gr. VI Urządzenia techniczne 490 212,14   132 480,15   622 692,29  
Gr. VII Środki transportu 367 461,03   345 667,58   713 128,61  
Gr. VIII Narzędzia i przyrządy 178 656,04   3 958 193,45   4 136 849,49  
Razem Środki Trwałe 2 620 169,18   5 578 548,68   8 198 717,86  
Pozostałe środki trwałe 0,00   1 518 823,11   1 518 823,11  
Wartości Niematerialne i Prawne 0,00   68 466,00   68 466,00  
Razem: 2 620 169,18   7 165 837,79   9 786 006,97  


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
majatek2017_.pdf


Materiał zamieszczony przez: Przegalińska-Renda Dorota, 2018-03-20, 11:28