Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie
  • Dodaj do ulubionych
  • Ustaw jako startową
  •   
  • Bip

Menu

Status prawny

Regulamin Organizacyjny WIW Lublin 17.06.2015 r.

2015-07-02, 13:09

Regulamin Organizacyjny WIW Lublin 17.06.2015 r.

Zarządzenie nr 100 Wojewody Lubelskiego

2015-06-24, 11:52

Zarządzenie nr 100 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Lublinie

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

2011-10-12, 10:43

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie

Zarządzenie Nr 233 Wojewody Lubelskiego

2011-10-12, 10:35

Zarządzenie Nr 233 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii w Lublinie